Tủ hồ sơ giá rẻ

Đang bán!
Tủ tài liệu SM8650
Hàng sẵn có
Phía trên 3 cánh gỗ kính
Phía dưới 3 cánh gỗ
Ngăn đựng được file cao 32-34 cm
3.568.530 ₫
Đang bán!
Tủ tài liệu SME8550
Hàng sẵn có
Phía trên 2 cánh gỗ kính + 1 cánh gỗ
Phía dưới 3 cánh gỗ
Ngăn đựng được file cao 32-34 cm
3.765.180 ₫
Hộc di động SME1830
Hàng sẵn có
Tủ cá nhân di động 
- 3 ngăn kéo
- chung 1 khóa
- 4 bánh xe di động
780.000 ₫
Tủ tài liệu SM7250H
Hàng sẵn có
Tủ có 5 ngăn
1. Hai ngăn phía trên/phía dưới đều có 2 cánh mở
2. Các ngăn để được file
 
2.050.000 ₫
Tủ tài liệu SM6050
Hàng sắn có

Có 3 ngăn kéo chung khóa
Khối còn lại có 2 ngăn để được file với 2 cánh mở
2.850.000 ₫