Cụm bàn 6 người

Cụm bàn làm việc DC6013
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
9.875.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC8010
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
19.699.000 ₫
Cụm bàn 6 vị trí DC6012
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá chưa bao gồm vách ngăn và tủ cá nhân)
5.900.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC6011
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
26.780.000 ₫