Ghế nhân viên

Ghế xoay da GX13A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng trung, tựa lưng liền, mút bọc da PU, tay nhựa.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
1.534.500 ₫
Ghế xoay GX209B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng lưới, đệm ngồi mút bọc da PU.
- Tay sắt và nhựa đúc.
- Chân sạo mạ / nhựa, có bánh xe di chuyển
1.892.000 ₫
Ghế xoay nỉ GX03
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng điều chỉnh, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
836.000 ₫
Ghế xoay lưới GX06
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng lưới viền da PU gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc vải lưới, có tay nhựa điều chỉnh độ cao thấp.
- Chân sao mạ / nhựa có bánh xe di chuyển.
2.101.000 ₫
Ghế xoay lưới GX04
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng khung nhựa lưới gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc lưới, ốp lưng nhựa nhỏ
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
990.000 ₫
Ghế xoay lưới GX05
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng khung nhựa lưới gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc lưới, ốp lưng nhựa lớn.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
1.001.000 ₫
Ghế xoay lưới GX07
Hàng sẵn có
- Ghế xoay khung nhựa căng lưới gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc vải lưới.
- Chân sao mạ / nhựa có bánh xe di chuyển
2.255.000 ₫
Ghế xoay lưới GX08A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng và đệm ngồi lưới viền da PU.
- Chân sao mạ / nhựa, có bánh xe di chuyển
1.655.500 ₫
Ghế xoay nỉ GX01
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng nhỏ, không tay, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
656.700 ₫
Ghế xoay nỉ GX02
Hàng sẵn có
- Ghế xoay nhân viên, không tay.
- Lưng trung, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
734.800 ₫
Ghế xoay lưới GX19B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng mạ căng lưới nylon.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển
2.871.000 ₫
Ghế xoay nỉ GX14A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, tựa lưng liền đệm mút bọc vải nỉ.
- Tay nhựa, chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
1.666.500 ₫
Ghế xoay GX207B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ.
- Tựa cao có đệm ngối đầu.
- Khung chân sao 350 mạ / khung chân sơn tĩnh điện. Có bánh xe di chuyển
3.025.000 ₫