Ghế giám đốc

Ghế xoay da GX19AD
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng trung, khung lưng mạ căng da PU.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển.
2.887.500 ₫
Ghế xoay da GX201A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển.
3.553.000 ₫
Ghế xoay da GX203A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa điều chỉnh cao, thấp, ốp PU đút.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.608.000 ₫
Ghế xoay da GX202A
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng trung, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.388.000 ₫
Ghế xoay da GX201B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.553.000 ₫
Ghế xoay GX11L/D
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, lưng và đệm ngồi mút bọc da PU hoặc vải lưới.
- Tay thép mạ đúc liền nhựa .
- Chân sao nhựa / mạ có bánh xe di chuyển
2.029.500 ₫
Ghế xoay lưới GX19B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng mạ căng lưới nylon.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển
2.871.000 ₫