Ghế phòng họp

Ghế phòng họp

Các bộ lọc có hiệu lực

Tham chiếu: GQ11.1

Thương hiệu: Nội thất 190

Ghế chân quỳ GQ11.1

- Ghế chân quỳ khung mạ. - Lưng tựa và đệm ngồi mút bọc da PU, nẹp viền mạ trắng. - Tay mạ có bao da PU.

Giá 2.200.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: GQ11

Thương hiệu: Nội thất 190

Ghế chân quỳ GQ11

- Ghế chân quỳ khung mạ. - Đệm ngồi mút bọc da PU, lưng lưới nẹp viền mạ trắng. - Tay mạ có bao da PU.

Giá 2.200.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: GQ10.1

Thương hiệu: Nội thất 190

Ghế chân quỳ GQ10.1

- Ghế chân quỳ khung mạ. - Đệm ngồi mút bọc lưới viền da. - Lưng nhựa căng lưới.

Giá 1.150.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: GQ10

Thương hiệu: Nội thất 190

Ghế chân quỳ GQ10

- Ghế chân quỳ khung mạ. - Đệm ngồi mút bọc da PU. - Tựa lưng kết hợp lưới và nhựa đàn hồi.

Giá 1.325.000 ₫
More
Hàng sẵn có