Tủ sắt cánh gỗ

Cụm tủ cao khung sắt cánh gỗ TSG04-C3
Có sẵn
- Cụm tủ sắt cánh cửa gỗ công nghiệp.
- Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng.
- Gồm 2 tủ TSG04K-3 và 1 tủ TSG04K-2 ghép lại.
18.881.500 ₫
Tủ cao 3 buồng khung sắt cánh gỗ TSG04k-3
Có sẵn
- Tủ cánh cửa gỗ công nghiệp. Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng.
- 3 buồng, 2 cánh kính mở, 1 cánh gỗ có kèm suốt treo áo, có khóa.
- Phần dưới 3 cánh gỗ, có 1 đợt.
7.084.000 ₫
Tủ cao khung sắt cánh gỗ TSG04K-2
Có sẵn
- Tủ sắt cánh cửa gỗ công nghiệp. 
- Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng.
- Khoang kính có 2 đợt di động, khoang cánh gỗ có 1 đợt di động
4.719.000 ₫
Tủ thấp khung sắt cánh gỗ TSG02-2
Có sẵn
- Tủ sắt cánh cửa gỗ công nghiệp.
- Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng, có 1 đợt di động.
2.172.500 ₫