Tủ quần áo cánh mở

Tủ áo sắt TST1-KV
Hàng sẵn có
- Tủ áo sắt sơn tĩnh điện, 1 khoang có 2 đợt.
- 1 suốt treo áo, khoá vuông thanh clemon.
2.667.500 ₫
Tủ áo sắt TST2
Hàng sẵn có
- Tủ áo sắt sơn tĩnh điện, 2 khoang 5 đợt, 2 mắc áo.
- 2 khoá vuông thanh clemon hoặc 2 khóa tròn
4.279.000 ₫
Tủ áo sắt TST2-NK
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, có 4 đợt, có suốt treo áo.
- 2 hộc ngăn kéo phụ bên dưới, 2 khóa tròn.
5.681.500 ₫
Tủ áo sắt TSA2
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, 1 khoang, cánh mở, có 1 đợt.
- Có suốt treo quần áo, ngăn kéo bên dưới, không khóa.
- Sơn màu kem.
4.862.000 ₫
Tủ áo sắt TSA3
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, 2 khoang, cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt và 1 suốt treo quần áo.
- Khoang bên trái có ngăn kéo. Khoang bên phải có hộc phụ.
- Sơn màu kem.
6.770.500 ₫
Tủ áo sắt TSA4
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, 3 khoang, cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt và 1 suốt treo quần áo.
- Khoang giữa có hộc kéo, 2 khoang 2 bên có hộc phụ.
- Sơn màu kem.
8.673.500 ₫
Đang bán!
Tủ quần áo gỗ TA05
Có sẵn

Tủ chia thành 2 khoang 4 cánh, 4 ngăn kéo
Bên trong có 2 suốt áo tải trọng lớn
6.336.000 ₫