Tủ locker sắt

Tủ locker sắt

Các bộ lọc có hiệu lực

Tham chiếu: TS04B

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker sắt TS04B

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang. - Cánh mở không đợt. - Mỗi khoang có khóa riêng biệt.

Giá 3.675.000 ₫
More
Còn hàng

Tham chiếu: TS06

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker TS06

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang. - cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.

Giá 4.470.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: TS07

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker sắt TS07

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang. - cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.

Giá 3.350.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: TS08

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker sắt TS08

- Tủ sắt sơn tĩnh điện,20 khoang. - cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.

Giá 7.455.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: TS09

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker sắt TS09

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang. - Cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài

Giá 4.260.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: TS10

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker sắt TS10

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang. - cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.

Giá 5.115.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: TS15B

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker TS15B

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 khoang, cánh mở, không đợt. - mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.

Giá 4.890.000 ₫
More
Hàng sẵn có

Tham chiếu: TS16

Thương hiệu: Nội thất 190

Tủ locker sắt TS16

- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang, cánh mở, không đợt. - mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.

Giá 2.335.000 ₫
More
Hàng sẵn có