Tủ locker sắt

Tủ locker sắt TS04B
Có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
4.042.500 ₫
Tủ locker TS06
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.917.000 ₫
Tủ locker sắt TS07
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.685.000 ₫
Tủ locker sắt TS08
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện,20 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
8.200.500 ₫
Tủ locker sắt TS09
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang.
- Cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
4.686.000 ₫
Tủ locker sắt TS10
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
5.626.500 ₫
Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13+1
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.266.000 ₫
Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13
Có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động.
- Có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
2.216.500 ₫
Tủ locker TS15B
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 khoang, cánh mở, không đợt.
- mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
5.379.000 ₫
Tủ locker sắt TS16
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang, cánh mở, không đợt.
- mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.568.500 ₫
Tủ locker sắt TS16+1
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 khóa locker và có tai móc khóa ngoài.
4.202.000 ₫
Tủ locker sắt TS18
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng.
3.619.000 ₫
Tủ locker sắt TS24
Có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 24 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
8.217.000 ₫