Kệ gỗ

KG03-80
Có sẵn
- Kệ gỗ đựng sách/trang trí 3 tầng, 6 ngăn.
- Gỗ MFC dày 18mm màu, kết hợp hậu MFC màu
trắng.
1.600.500 ₫
Kệ sách gỗ KG03-120
Có sẵn
- Kệ gỗ đựng sách/trang trí 3 tầng, 8 ngăn.
- Gỗ MFC dày 18mm màu, kết hợp hậu MFC màu trắng.
2.150.500 ₫