Tủ hồ sơ sắt

Tủ locker sắt TS04B
Có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
4.042.500 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon.
3.822.500 ₫
Tủ sắt thấp TS19B
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, 1 khoang cánh mở có 1 khóa.
- Bên trong 2 đợt di động. 1 Khoang 4 ngăn kéo có chung khóa dàn liên kết.
3.751.000 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01-KV
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 2 khóa vuông thanh khoá clemon.
3.899.500 ₫
Tủ sắt thấp TS19
Có sẵn
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, 1 khoang cánh mở có 1 khóa mã số, bên trong 2 đợt di động.
- 1 Khoang 7 ngăn kéo có chung khóa dàn liên kết.
- Cánh cửa và mặt hộc sơn màu kem các phần khác sơn màu ghi.
3.855.500 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS02
Có sẵn
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 1 khoang, 4 đợt ngang di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon (Không vách giữa)
3.663.000 ₫
Tủ locker sắt TS08
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện,20 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
8.200.500 ₫