Kệ trang trí

Giá sách sắt GS01-1
Vẫn đang bán
Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện. (Ngăn đợt cố định)
2.678.500 ₫
Giá sách sắt GS01-2
Có sẵn
Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện. (Ngăn đợt cố định)
5.065.500 ₫
Gía sách sắt GS02-1
Có sẵn
- Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện.
- 2 đầu hồi có song chắn (Ngăn đợt di động).
2.354.000 ₫
Giá sách sắt GS02-2
Có sẵn
- Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện,- 2 đầu hồi có song chắn (Ngăn đợt di động)
4.350.500 ₫
Giá sách sắt GS03
Có sẵn
- Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang sử dụng hai mặt.
- 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, mỗi tầng có thanh đỡ di động, ngăn đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt tùy lựa chọn
3.663.000 ₫
Giá sách sắt GS03G
Có sẵn
- Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang,2 mặt, có 5 tầng.
- Hồi giá gỗ kín, đợt di động,có thanh chắn giữa.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt.
3.833.500 ₫
Kệ sách KS02-80
Có sẵn
- Gỗ MFC dày 17mm
- Khung sắt hộp 25x25 sơn đen sần
1.111.000 ₫
Kệ sách KS03-80
Có sẵn
- Kệ có 3 tầng nhỏ gọn .
- Gỗ MFC dày 17mm
- Khung sắt hộp 25x25 sơn đen sần
1.380.500 ₫
Kệ sách KS05-80
Vẫn đang bán
- Kệ đựng sách/trang trí 5 tầng.
- Khung sắt hộp 25x25 sơn tĩnh điện đen sần.
- Gỗ MFC dày 17mm màu, kết hợp hậu MFC màu chì
2.106.500 ₫
KG03-80
Có sẵn
- Kệ gỗ đựng sách/trang trí 3 tầng, 6 ngăn.
- Gỗ MFC dày 18mm màu, kết hợp hậu MFC màu
trắng.
1.600.500 ₫
Kệ sách gỗ KG03-120
Có sẵn
- Kệ gỗ đựng sách/trang trí 3 tầng, 8 ngăn.
- Gỗ MFC dày 18mm màu, kết hợp hậu MFC màu trắng.
2.150.500 ₫
Kệ gỗ treo KT02
Có sẵn
- Kệ gỗ treo đựng sách/trang trí 2 tầng.
- Gỗ MFC dày 18mm màu, kết hợp hậu MFC màu trắng.
885.500 ₫