Tủ gỗ thấp

Tủ gỗ trung cánh lửng TG03-1
Có sẵn
- Tủ gỗ công nghiệp MFC loại trung 3 ngăn cánh lửng.
- Khoang dưới cánh gỗ có 1 đợt.
1.826.000 ₫
Tủ phụ bàn giám đốc gỗ TG06-1
Có sẵn
- Tủ phụ gỗ CN phủ melamine.
- Bao gồm 1 khoang cánh mở, 1 khoang trống để CPU và 1 khoang 3 ngăn kéo.
- Kết hợp với bàn BLD02 và BLD05.
2.645.500 ₫
Tủ phụ bàn giám đốc gỗ TG06-2
Có sẵn
- Tủ phụ gỗ CN phủ melamine.
- Bao gồm 1 khoang 2 cánh mở, 1 khoang để CPU.
- Kết hợp với bàn BLD02 và BLD05.
2.321.000 ₫
Tủ tài liệu gỗ TG02-0
Có sẵn
- Tủ gỗ công nghiệp MFC thấp,
- 1 đợt chia 2 ngăn không cánh.
929.500 ₫
Tủ tài liệu gỗ TG02-1
Có sẵn
- Tủ gỗ công nghiệp MFC thấp,
- 1 đợt chia 2 ngăn cánh lửng
1.199.000 ₫
Tủ tài liệu gỗ TG02-2
Có sẵn
- Tủ gỗ công nghiệp MFC thấp.
- 1 đợt chia 2 ngăn cánh gỗ kín
1.331.000 ₫
Tủ tài liệu gỗ TG02-3C
Có sẵn
- Tủ gỗ công nghiệp MFC 3 cánh, 2 khoang, 1 đợt trong,
- Có khoang để cây cảnh trang trí phía trên. (Không bao gồm cây)
2.552.000 ₫