Tủ sắt thấp

Tủ sắt thấp TS19B
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, 1 khoang cánh mở có 1 khóa.
- Bên trong 2 đợt di động. 1 Khoang 4 ngăn kéo có chung khóa dàn liên kết.
3.751.000 ₫
Tủ sắt thấp TS19
Có sẵn
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, 1 khoang cánh mở có 1 khóa mã số, bên trong 2 đợt di động.
- 1 Khoang 7 ngăn kéo có chung khóa dàn liên kết.
- Cánh cửa và mặt hộc sơn màu kem các phần khác sơn màu ghi.
3.855.500 ₫
Tủ file sắt TK-2N
Có sẵn
- Tủ file 2 ngăn kéo cao cấp
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn.
2.937.000 ₫
Tủ file sắt TK-3N
Có sẵn
- Tủ file 3 ngăn kéo cao cấp.
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn
4.235.000 ₫
Tủ file sắt TK-3N-B
Có sẵn
- Tủ file 3 ngăn kéo.
- Sơn tĩnh điện màu kem,
- Có khóa dàn.
3.718.000 ₫