Cụm bàn chân sắt BCO-4A
Hàng sẵn có
Giá đã bao gồm:
2 Vách ngăn gỗ MFC trên mặ bàn
4 Tủ hộc di động SM1830
 
8.602.000 ₫
Cụm bàn lục giác DC13-LG
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
6.800.000 ₫
Cụm bàn làm việc BCO-4B
Hàng sẵn có
Giá đã bao gồm:
2 Vách ngăn gỗ MFC trên mặ bàn
4 Tủ hộc di động SM1830
7.820.000 ₫
Cụm bàn lục giác 1904BLC3
Hàng sẵn có
- Cụm bàn góc lượn 120 (3 chỗ), kiểu chân 1904, mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm kết hợp thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung sắt sơn tĩnh điện màu đen (Giá không bao gồm vách ngăn gỗ,nắp nhôm - Ảnh minh họa)
10.131.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC4017
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
4.230.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC4016
Hàng sẵn có
Bộ sản phẩm gồm:
Bàn + tủ phụ + Vách ngăn gỗ MFC
(4 người làm việc)
14.500.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC4015
Hàng sẵn có
Bộ sản phẩm gồm:
Bàn + tủ phụ + Vách ngăn gỗ MFC
(4 người làm việc)
16.250.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC4013
Hàng sẵn cóCó thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ và tủ phụ)


9.800.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC4012
Hàng sẵn có


Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ và tủ phụ)

15.560.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC4011
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ và tủ phụ)
16.540.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC3012
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
4.150.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC3011
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
4.215.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC3010
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ hoặc vách ngăn kính trên mặt bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
7.200.000 ₫