Tủ sắt cao

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon.
3.822.500 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01-KV
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 2 khóa vuông thanh khoá clemon.
3.899.500 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS02
Có sẵn
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 1 khoang, 4 đợt ngang di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon (Không vách giữa)
3.663.000 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03-3K
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 3 khoang.
+ Khoang 2 cánh kính mở có 2 đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt mở.
+ Khoang cánh sắt dài bên, trong có 2 đợt và 1 suốt treo áo.
5.390.000 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03B
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện có 3 khoang.
+ Khoang trên 2 cánh kính có 1 đợt di động, khoang giữa gồm 2 ngăn kéo có khóa,
+ Ngăn dưới cùng cánh sắt có 1đợt di động.
- Các cánh cửa sơn màu kem, các phần khác sơn màu ghi
4.471.500 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03C
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện có 3 khoang.
+ Khoang trên cùng có 1 đợt di động, khoang giữa 1 bên có 3 ngăn kéo một bên cánh sắt mở trong có thêm cửa có khóa mã số an toàn,
+ Ngăn dưới cùng 2 cánh sắt có 1 đợt di động.
- Cánh sơn màu kem, các phần khác sơn màu ghi.
5.258.000 ₫
Tủ tài liệu sắt cao 3 buông cánh mở TS03D
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 3 khoang.
- 3 cánh kính trên có đợt di động.
- Khoang dưới 3 cánh sắt không đợt, có khóa riêng.
5.824.500 ₫
Tủ locker sắt TS04
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.844.500 ₫
Tủ locker TS06
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.917.000 ₫
Tủ locker sắt TS07
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.685.000 ₫