Vách ngăn

Vách ngăn gỗ MFC

Hàng sẵn có
Vách ngăn gỗ
Độ dày 15-17mm
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
220.000 ₫

Vách ngăn kính trên mặt bàn VNK6

Hàng có sẵn
Vách ngăn kính cường lực
Độ dày 8mm
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
380.000 ₫

Vách ngăn kính bàn làm việc VNK5

Hàng sẵn có
Vách ngăn kính cường lực
Độ dày 8mm
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
380.000 ₫

Vách ngăn kính trên mặt bàn VNK4

Hàng có sẵn
Vách ngăn kính cường lực
Độ dày 8mm.
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
380.000 ₫

Vách ngăn kính bàn làm việc VNK7

Hàng sẵn có
Vách ngăn kính cường lực
Độ dày 8mm
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
380.000 ₫
Chỉ trực tuyến

Vách ngăn kính trên mặt bàn VNK2

Hàng sẵn có
Vách ngăn kính cường lực
Độ dày 8mm
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
380.000 ₫

Vách ngăn kính trên mặt bàn VNK1

Hàng sẵn có
Vách ngăn kính cường lực
Độ dày 8mm
Vị trí lắp đặt: trên mặt Bàn làm việc văn phòng
380.000 ₫