Tủ quần áo cánh mở

Mới

Tủ áo sắt TST1-KV

Hàng sẵn có
Tủ áo sắt sơn tĩnh điện, 1 khoang có 2 đợt, 1 suốt treo áo, khoá vuông thanh clemon.
2.300.000 ₫
Mới

Tủ áo sắt TST2

Hàng sẵn có
Tủ áo sắt sơn tĩnh điện, 2 khoang 5 đợt, 2 mắc áo, 2 khoá vuông thanh clemon hoặc 2 khóa tròn
3.670.000 ₫
Mới

Tủ áo sắt TST2-NK

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, có 4 đợt, có suốt treo áo, 2 hộc ngăn kéo phụ bên dưới, 2 khóa tròn.
4.870.000 ₫
Mới

Tủ áo sắt TSA2

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện, 1 khoang, cánh mở, có 1 đợt, có suốt treo quần áo, ngăn kéo bên dưới, không khóa. Sơn màu kem.
4.170.000 ₫
Mới

Tủ áo sắt TSA3

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện, 2 khoang, cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt và 1 suốt treo quần áo. Khoang bên trái có ngăn kéo. Khoang bên phải có hộc phụ. Sơn màu kem.
5.810.000 ₫
Mới

Tủ áo sắt TSA4

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện, 3 khoang, cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt và 1 suốt treo quần áo. Khoang giữa có hộc kéo, 2 khoang 2 bên có hộc phụ. Sơn màu kem.
7.440.000 ₫