Tủ locker

Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động.
- Có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
2.052.000 ₫

Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13+1

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.106.000 ₫

Tủ locker sắt TS16

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang, cánh mở, không đợt.
- mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.376.000 ₫

Tủ locker sắt TS18

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng.
3.348.000 ₫

Tủ locker sắt TS07

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.412.800 ₫

Tủ locker sắt TS04

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.564.000 ₫

Tủ locker sắt TS04B

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.736.800 ₫

Tủ locker sắt TS16+1

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 khóa locker và có tai móc khóa ngoài.
3.888.000 ₫

Tủ locker sắt TS09

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang.
- Cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
4.352.400 ₫

Tủ locker TS06

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.546.800 ₫