Tủ locker

Tủ locker sắt TS04

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.630.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS04B

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang.
- Cánh mở không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.806.000 ₫

Tủ locker TS06

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.631.000 ₫

Tủ locker sắt TS07

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.476.000 ₫

Tủ locker sắt TS08

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện,20 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
7.744.000 ₫

Tủ locker sắt TS09

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang.
- Cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
4.433.000 ₫

Tủ locker sắt TS10

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
5.313.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động.
- Có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
2.090.000 ₫

Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13+1

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.145.000 ₫

Tủ locker TS15B

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 khoang, cánh mở, không đợt.
- mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
5.071.000 ₫