Tủ hồ sơ sắt

Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01

Hàng sẵn có
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở, có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động, 1 khoá vuông thanh khoá clemon.
3.270.000 ₫
Mới

Tủ locker TS15B

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 khoang, cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.610.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS04

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm 6 khoang, cánh mở không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.300.000 ₫
Mới

Tủ locker TS06

Hàng sẵn có
>Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang, cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.210.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS07

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang, cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.160.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS08

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện,20 khoang, cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
7.040.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS09

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang, cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
4.030.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS10

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang, cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
4.830.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03-3K

Hàng sẵn có
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 3 khoang, khoang 2 cánh kính mở có 2 đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt mở, khoang cánh sắt dài bên, trong có 2 đợt và 1 suốt treo áo.
4.640.000 ₫