Tủ hồ sơ sắt

Tủ tài liệu sắt cao 1 buồng TS14

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có một đợt di động và suốt treo áo, có khóa riêng
1.803.600 ₫

Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động.
- Có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
2.052.000 ₫

Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13+1

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.106.000 ₫

Tủ locker sắt TS16

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang, cánh mở, không đợt.
- mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.376.000 ₫

Tủ file sắt TK-2N

Hàng có sẵn
- Tủ file 2 ngăn kéo cao cấp
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn.
2.883.600 ₫

Tủ sắt cao cánh mở TS17-1

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động, 1 suốt treo áo và có khóa riêng
3.034.800 ₫

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS15

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở.
- mỗi khoang có 1 đợt di động và 1 suốt treo áo.
- có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
3.304.800 ₫