Tủ hồ sơ sắt

Tủ file sắt TK-2N

Hàng có sẵn
- Tủ file 2 ngăn kéo cao cấp
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn.
2.821.500 ₫

Tủ file sắt TK-3N

Hàng có sẵn
- Tủ file 3 ngăn kéo cao cấp.
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn
4.059.000 ₫

Tủ file sắt TK-3N-B

Hàng có sẵn
- Tủ file 3 ngăn kéo.
- Sơn tĩnh điện màu kem,
- Có khóa dàn.
3.487.000 ₫

Tủ file sắt TK-4N-B

Hàng có sẵn
- Tủ file 4 ngăn kéo.
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn
4.235.000 ₫

Tủ Tài Liệu sắt cánh kính lùa TL03

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang.
+ Khoang trên 2 cánh kính trượt, có 2 đợt di động.
+ Khoang dưới 2 cánh sắt trượt, không có đợt.
4.246.000 ₫

Tủ tài liệu sắt cao cánh kính lùa TL03B

Hàng có sẵn
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang.
+ Khoang trên 2 cánh kính trượt, có 2 đợt di động.
+ Khoang dưới 2 cánh sắt mở, không có đợt.
4.136.000 ₫