Tủ hồ sơ gỗ

Hộc di động SM1830

Hàng sẵn có
Tủ cá nhân (di động)
- 3 ngăn kéo
- chung 1 khóa
- 4 bánh xe di động
780.000 ₫

Tủ tài liệu SM6050

Hàng sắn có
Tủ chia thành 2 khối
1. Có 3 ngăn kéo chung khóa
2. Khối còn lại có 2 ngăn để được file với 2 cánh mở
2.850.000 ₫