Tủ gỗ cao

Mới

Tủ gỗ cao cánh lửng TG04-1

Hàng có sẵn
Tủ gỗ công nghiệp MFC, khoang trên không cánh có 2 đợt, khoang dưới có cánh 1 đợt.
2.376.000 ₫
Mới

Tủ gỗ cao cánh kính TG04K-2

Hàng có sẵn
Tủ gỗ công nghiệp MFC cao cánh kính. Khoang cánh kính có 2 đợt, khoang cánh gỗ có 1 đợt.
3.091.000 ₫
Mới

Tủ gỗ cao cánh kính 3 buồng TG04K-3

Hàng có sẵn
Tủ gỗ công nghiệp MFC 3 buồng, gồm 2 cánh kính mở và 1 cánh gỗ có kèm suốt treo áo, có khóa. Phần dưới 3 cánh gỗ, 2 cánh bên trái chung một đợt và 1 khóa, 1 cánh phải một đợt và 1 khóa.
3.960.000 ₫
Mới

Tủ cao gỗ cánh kín TG04G-2

Hàng có sẵn
Tủ gỗ công nghiệp MFC cao 4 cánh gỗ. Khoang trên có 2 đợt, khoang dưới có 1 đợt.
2.959.000 ₫
Mới

Cụm tủ gỗ cao TG07-C3

Hàng có sẵn
Cụm tủ gỗ công nghiệp MFC gồm 3 tủ ghép lại.
9.064.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu cao TG08

Hàng có sẵn
Tủ gỗ công nghiệp MFC, có 6 ngăn cánh gỗ kín, ở giữa có kệ và khoang trang trí.
9.064.000 ₫