Tủ cao

Tủ tài liệu sắt cao 1 buồng TS14
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có một đợt di động và suốt treo áo, có khóa riêng
1.803.600 ₫
Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13
Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động.
- Có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài
2.052.000 ₫
Tủ locker sắt cao 1 buồng TS13+1
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở, không đợt.
- Mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.106.000 ₫
Tủ locker sắt TS16
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang, cánh mở, không đợt.
- mỗi khoang có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
2.376.000 ₫
Tủ sắt cao cánh mở TS17-1
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang, cánh mở.
- Mỗi khoang có 1 đợt di động, 1 suốt treo áo và có khóa riêng
3.034.800 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS15
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang, cánh mở.
- mỗi khoang có 1 đợt di động và 1 suốt treo áo.
- có khóa riêng và có tai móc khóa ngoài.
3.304.800 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS02
Hàng có sẵn
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 1 khoang, 4 đợt ngang di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon (Không vách giữa)
3.402.000 ₫
Tủ locker sắt TS07
Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang.
- cánh mở, không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.412.800 ₫
Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01
Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon.
3.531.600 ₫