Tủ cao

Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01

Hàng sẵn có
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở, có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động, 1 khoá vuông thanh khoá clemon.
3.597.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01-KV

Hàng sẵn có
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở, có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt diđộng, 2 khóa vuông thanh khoá clemon.
3.685.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01KT-B

Hàng có sẵn
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở, có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động, 2 khóa tròn. (Tủ ngang 1m).
3.740.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS02

Hàng có sẵn
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 1 khoang, 4 đợt ngang di động, 1 khoá vuông thanh khoá clemon (Không vách giữa)
3.465.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03-3K

Hàng sẵn có
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 3 khoang, khoang 2 cánh kính mở có 2 đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt mở, khoang cánh sắt dài bên, trong có 2 đợt và 1 suốt treo áo.
5.104.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03B

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện có 3 khoang, khoang trên 2 cánh kính có 1 đợt di động, khoang giữa gồm 2 ngăn kéo có khóa, ngăn dưới cùng cánh sắt có 1đợt di động. Các cánh cửa sơn màu kem, các phần khác sơn màu ghi
4.213.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03C

Hàng sẵn có
>Tủ sắt sơn tĩnh điện có 3 khoang, khoang trên cùng có 1 đợt di động, khoang giữa 1 bên có 3 ngăn kéo một bên cánh sắt mở trong có thêm cửa có khóa mã số an toàn, ngăn dưới cùng 2 cánh sắt có 1 đợt di động, các cánh sơn màu kem, các phần khác sơn màu ghi.
4.950.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao 3 buông cánh mở TS03D

Hàng sẵn có
Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 3 khoang, 3 cánh kính trên có đợt di động. Khoang dưới 3 cánh sắt không đợt, có khóa riêng.
5.500.000 ₫
Mới

Tủ locker sắt TS04

Hàng sẵn có
Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm 6 khoang, cánh mở không đợt, mỗi khoang có khóa riêng biệt.
3.630.000 ₫