Tủ cao

Mới

Tủ file sắt TK-4N-B

Hàng có sẵn
- Tủ file 4 ngăn kéo.
- Sơn tĩnh điện màu kem.
- Có khóa dàn
4.235.000 ₫

Tủ Tài Liệu sắt cánh kính lùa TL03

Hàng có sẵn
- Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang.
+ Khoang trên 2 cánh kính trượt, có 2 đợt di động.
+ Khoang dưới 2 cánh sắt trượt, không có đợt.
4.246.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh kính lùa TL03B

Hàng có sẵn
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang.
+ Khoang trên 2 cánh kính trượt, có 2 đợt di động.
+ Khoang dưới 2 cánh sắt mở, không có đợt.
4.136.000 ₫

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01

Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon.
3.597.000 ₫

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01-KV

Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 2 khóa vuông thanh khoá clemon.
3.685.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS01KT-B

Hàng có sẵn
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở.
- Có vách giữa chia 2 khoang, có 6 đợt di động.
- 2 khóa tròn. (Tủ ngang 1m).
3.740.000 ₫
Mới

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS02

Hàng có sẵn
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 1 khoang, 4 đợt ngang di động.
- 1 khoá vuông thanh khoá clemon (Không vách giữa)
3.465.000 ₫

Tủ tài liệu sắt cao cánh mở TS03-3K

Hàng sẵn có
- Tủ sắt đứng sơn tĩnh điện cánh mở 3 khoang.
+ Khoang 2 cánh kính mở có 2 đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt mở.
+ Khoang cánh sắt dài bên, trong có 2 đợt và 1 suốt treo áo.
5.104.000 ₫