Bàn làm việc 1903B12

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.2m / 1.4m / 1.6m, kiểu chân 1903, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt hộp 50x16 uốn cong kết hợp thanh giằng 25x50mm
- Sơn tĩnh điện màu đen (Bóng / mờ) hoặc màu kem (Giá không bao gồm 1 nắp nhôm)
1.738.000 ₫

Cụm bàn làm việc 2 vị trí 1903B12-2

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên đôi 1.2m / 1.4m kiểu chân 1903, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt hộp 50x16 uốn cong kết hợp thanh giằng 25x50, có hộp kỹ thuật.
- Phần sắt sơn màu đen (Bóng / mờ) hoặc màu kem (Giá không bao gồm vách ngăn - Ảnh minh họa)
2.970.000 ₫

Cụm bàn chân sắt 4 vị trí 1903B12-4

Hàng sẵn có
- Bàn cụm 4 chỗ, kiểu chân 1903, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt hộp 50x16 uốn cong kết hợp thanh giằng 25x50, có hộp kỹ thuật.
- Phần sắt sơn màu đen (Bóng / mờ) hoặc màu kem (Giá không bao gồm vách ngăn - Ảnh minh họa)
4.785.000 ₫

Bàn làm việc hộc liền chân sắt 1903B14H5

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.4m / 1.6m kiểu chân 1903, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt hộp 50x16 uốn cong kết hợp thanh giằng 25x50.
- Hộc gỗ có mặt ngăn kéo sắt sơn tĩnh điện màu kem liền bàn (Giá chưa bao gồm 1 nắp nhôm)
3.234.000 ₫

Bàn làm việc 1904B12-2H

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.4m kiểu chân 1904, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm, liên kết với tủ phụ gỗ MFC.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm kết hợp thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung chân sắt sơn màu đen.(Giá không bao gồm vách ngăn và nắp nhôm).
4.279.000 ₫

Cụm bàn làm việc chân sắt 4 vị trí 1904B12-4H

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên (4 chỗ) 2.4m, kiểu chân 1904, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Có hộc gỗ liền bàn, khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm kết hợp thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung chân sắt sơn màu đen.(Giá không bao gồm vách ngăn và nắp nhôm)
6.369.000 ₫

Cụm bàn làm việc 2 vị trí 1904B14-2

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.4m kiểu chân 1904, mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Phần sắt sơn tĩnh điện màu đen
3.173.500 ₫

Bàn họp chân sắt 1904BH24

Hàng sẵn có
- Bàn họp 2.4m kiểu chân 1904, mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm kết hợp thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung sắt sơn tĩnh điện màu đen.
3.987.500 ₫

Cụm bàn lục giác 1904BLC3

Hàng sẵn có
- Cụm bàn góc lượn 120 (3 chỗ), kiểu chân 1904, mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm kết hợp thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung sắt sơn tĩnh điện màu đen (Giá không bao gồm vách ngăn gỗ,nắp nhôm - Ảnh minh họa)
9.630.500 ₫

Bàn lãnh đạo 1904BLD08

Hàng sẵn có
- Bàn lãnh đạo, gỗ MFC mặt bàn dày 25mm kết hợp khung chân sắt kiểu chân 1904.
- Có 1 tủ phụ liền bàn, 1 khoang cánh mở, 1 khoang để giá CPU, 1 khoang giá sách.
- Phần khung chân sắt sơn tĩnh điện màu đen
9.064.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt 1905B12

Hàng có sẵn
- Bàn nhân viên 1.2m / 1.4m. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Chân sắt và thanh giằng hộp 50x50 được liên kết với nhau bằng khớp nối.
- Khung chân sơn tĩnh điện màu trắng.
1.529.000 ₫
Mới

Cụm bàn làm việc chân sắt 2 vị trí 1905B12-2

Hàng có sẵn
- Bàn nhân viên đôi (2 chỗ), 1.2m / 1.4m. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Chân sắt và thanh giằng hộp 50x50 được liên kết với nhau bằng khớp nối.
- Khung chân sơn tĩnh điện màu trắng
2.684.000 ₫