Kệ khung sắt

Mới

Giá sách sắt GS01-1

Sắp hết hàng
Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện. (Ngăn đợt cố định)
2.541.000 ₫
Mới

Giá sách sắt GS01-2

Hàng có sẵn
Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện. (Ngăn đợt cố định)
4.796.000 ₫
Mới

Gía sách sắt GS02-1

Hàng có sẵn
Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện, 2 đầu hồi có song chắn (Ngăn đợt di động).
2.233.000 ₫
Mới

Giá sách sắt GS02-2

Hàng có sẵn

Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện,
2 đầu hồi có song chắn (Ngăn đợt di động)
4.114.000 ₫
Mới

Giá sách sắt GS03

Hàng có sẵn
Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang sử dụng hai mặt, 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, mỗi tầng có thanh đỡ di động, ngăn đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt. Có thể thêm hoặc bớt đợt tùy lựa chọn
3.465.000 ₫
Mới

Giá sách sắt GS03G

Hàng có sẵn
Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang,2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá gỗ kín, đợt di động,có thanh chắn giữa.Có thể thêm hoặc bớt đợt.
3.630.000 ₫