Ghế xoay bọc nỉ

Ghế xoay nỉ GX01

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng nhỏ, không tay, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
644.760 ₫

Ghế xoay nỉ GX01A

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng nhỏ, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
671.760 ₫

Ghế xoay nỉ GX02A

Hàng sẵn có
- Ghế xoay nhân viên lưng trung, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
680.400 ₫

Ghế xoay nỉ GX02

Hàng sẵn có
- Ghế xoay nhân viên, không tay.
- Lưng trung, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
721.440 ₫

Ghế xoay nỉ GX03

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng điều chỉnh, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
820.800 ₫

Ghế xoay nỉ GX10.1

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng liền bọc vải nỉ.
- Nẹp nhựa viền mạ trắng.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
1.231.200 ₫

Ghế xoay nỉ GX12A

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng trung, tựa lưng liền đệm mút bọc vải nỉ.
- Tay nhựa, chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
1.404.000 ₫

Ghế xoay GX12.1

Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng trung, tựa lưng liền, mút bọc vải nỉ, tay nhựa.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
1.441.800 ₫

Ghế xoay nỉ GX14A

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, tựa lưng liền đệm mút bọc vải nỉ.
- Tay nhựa, chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
1.636.200 ₫

Ghế xoay nỉ GX12BN

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng trung, tựa lưng liền thiết kế mỹ thuật 2 lớp kiểu dáng hiện đại.
- Mút bọc vải nỉ, tay nhựa.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
1.625.400 ₫

Ghế xoay nỉ GX14BN

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, tựa lưng liền thiết kế mỹ thuật 2 lớp kiểu dáng hiện đại.
- Mút bọc vải nỉ, tay nhựa.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
1.954.800 ₫