Ghế xoay bọc lưới

Ghế xoay lưới GX03B
Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng khung nhựa bọc lưới.
- Đệm ngồi mút bọc vải nỉ hoặc lưới.
- Chân sao nhựa có bánh xe di chuyển
837.000 ₫
Ghế xoay lưới GX04
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng khung nhựa lưới gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc lưới, ốp lưng nhựa nhỏ
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
972.000 ₫
Ghế xoay lưới GX05
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng khung nhựa lưới gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc lưới, ốp lưng nhựa lớn.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
982.800 ₫
Ghế xoay GX09.1N
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng khung nhựa căng lưới.
- Đệm ngồi mút bọc vải lưới, chân sao (S2) thép mạ / nhựa / nhựa (S3).
1.393.200 ₫
Ghế xoay lưới GX302B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay khung lưng và tay nhựa màu ghi sáng.
- Đệm ngồi mút bọc vải nỉ, lưới hoặc da PU, tựa bọc vải lưới.
- Chân sao nhựa / mạ, có bánh xe di chuyển
1.436.400 ₫
Ghế xoay lưới GX18B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay, đệm ngồi mút bọc da PU.
- Tựa lưng kết hợp lưới và nhựa đàn hồi,
- Chân sao mạ / nhựa có bánh xe di chuyển
1.506.600 ₫
Ghế xoay lưới GX302
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng trung, tựa lưng khung nhựa căng lưới.
- Đệm ngồi mút bọc vải lưới.
- Chân sao mạ / nhựa, có bánh xe di chuyể
1.501.200 ₫