Ghế nhân viên

Ghế xoay nỉ GX01
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng nhỏ, không tay, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
644.760 ₫
Ghế xoay nhựa GX10
Hàng sẵn có
Ghế xoay mặt nhựa, chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
705.240 ₫
Ghế xoay nỉ GX01A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng nhỏ, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
671.760 ₫
Ghế xoay nỉ GX02A
Hàng sẵn có
- Ghế xoay nhân viên lưng trung, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
680.400 ₫
Ghế xoay nỉ GX02
Hàng sẵn có
- Ghế xoay nhân viên, không tay.
- Lưng trung, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ, nhiều màu.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển
721.440 ₫
Ghế xoay nỉ GX03
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng điều chỉnh, tựa lưng và đệm ngồi mút bọc vải nỉ.
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
820.800 ₫
Ghế xoay lưới GX03B
Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng khung nhựa bọc lưới.
- Đệm ngồi mút bọc vải nỉ hoặc lưới.
- Chân sao nhựa có bánh xe di chuyển
837.000 ₫
Ghế xoay lưới GX04
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng khung nhựa lưới gật gù.
- Đệm ngồi mút bọc lưới, ốp lưng nhựa nhỏ
- Chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.
972.000 ₫