Ghế nhân viên

Mới

Ghế xoay lưng chun CX01

Hàng có sẵn
- Ghế xoay dây chun lưng trung.
- Chân sao nhựa có bánh xe di chuyển.
1.221.000 ₫
Mới

Ghế xoay lưng chun CX02

Hàng có sẵn
- Ghế xoay dây chun lưng cao, có đệm bọc đầu.
- Chân sao nhựa có bánh xe di chuyển
1.331.000 ₫
Mới

Ghế xoay lưng chun CX03

Hàng có sẵn
- Ghế xoay dây chun lưng cao gật gù.
- Có đệm bọc đầu.
- Chân sao nhựa có bánh xe di chuyển.
1.463.000 ₫