Ghế giám đốc

Ghế xoay GX401B
Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng nhựa căng lưới
- Có đệm gối đầu, đệm ngồi mút bọc vải lưới, tay nhựa,
- Chân sao nhựa (S3) / hợp kim nhôm (S5), có bánh xe di chuyển
2.505.600 ₫
Ghế xoay GX207
Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ.
- Khung chân sao 350 mạ / khung chân sơn tĩnh điện, có bánh xe di chuyển
2.505.600 ₫
Ghế xoay lưới GX19B
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng mạ căng lưới nylon.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển
2.818.800 ₫
Ghế xoay da GX19AD
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng trung, khung lưng mạ căng da PU.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển.
2.835.000 ₫
Ghế xoay GX208
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưới và da PU, đệm ngồi mút bọc da PU.
- Tay sắt mạ có bao da PU.
- Chân sao mạ / hợp kim nhôm, có bánh xe di chuyển.
2.926.800 ₫
Ghế xoay da GX208.1
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao bọc da PU, nẹp nhựa viền mạ trắng.
- Tay mạ có bao da PU.
- Chân sao mạ / Hợp kim nhôm, có bánh xe di chuyển
2.926.800 ₫
Ghế xoay da GX19C
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng mạ căng da PU.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển.
2.948.400 ₫
Ghế xoay GX207B
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ.
- Tựa cao có đệm ngối đầu.
- Khung chân sao 350 mạ / khung chân sơn tĩnh điện. Có bánh xe di chuyển
2.970.000 ₫
Ghế da lưng cao GX305
Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, bọc da PU.
- Tay hợp kim nhôm ốp da PU,
- Chân sao hợp kim nhôm (S5) / nhựa (S3), có bánh xe di chuyển
3.045.600 ₫
Ghế xoay da GX202.1
Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền, bọc da PU.
- Tay hợp kim nhôm ốp da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.132.000 ₫