Ghế giám đốc

Ghế xoay da GX19AD

Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng trung, khung lưng mạ căng da PU.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển.
2.717.000 ₫

Ghế xoay lưới GX19B

Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng mạ căng lưới nylon.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển
2.706.000 ₫

Ghế xoay da GX19C

Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, khung lưng mạ căng da PU.
- Tay mạ có bao tay da PU.
- Chân sao hợp kim / mạ (D320), có bánh xe di chuyển.
2.816.000 ₫

Ghế xoay da GX201.1

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa sơn bạc, ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.454.000 ₫

Ghế xoay da GX201.2

Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay hợp kim nhôm, ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.685.000 ₫

Ghế xoay da GX201.3

Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay hợp kim nhôm ốp gỗ.
 - Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyể
3.883.000 ₫

Ghế xoay da GX201A

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển.
3.267.000 ₫

Ghế xoay da GX201B

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.267.000 ₫

Ghế xoay da GX202.1

Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền, bọc da PU.
- Tay hợp kim nhôm ốp da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
2.937.000 ₫

Ghế xoay da GX202A

Đặt hàng từ 3-5 ngày
- Ghế xoay lưng trung, lưng liền nệm mút bọc da PU.
- Tay nhựa ốp mút da PU.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.113.000 ₫

Ghế xoay GX203.1

Hàng có sẵn
- Ghế xoay lưng cao, lưng liền, bọc da PU.
- Tay nhựa điều chỉnh cao, thấp, ốp PU đút.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển
3.564.000 ₫

Ghế xoay GX203.2

Hàng sẵn có
- Ghế xoay lưng lưới có tựa đầu có khả năng điều chỉnh ngả.
- Đệm ngồi bọc mút da PU, tay nhựa điều chỉnh cao, thấp.
- Chân sao hợp kim nhôm / mạ, có bánh xe di chuyển.
3.509.000 ₫