Cụm bàn đôi

Cụm bàn làm việc DC2012
Hàng sẵn có

Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá chưa bao gồm vách ngăn)
5.530.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC2014
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm: vách ngăn gỗ, tủ cá nhân và tủ phụ)
5.200.000 ₫
Cụm bàn làm việc DC2015
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
5.200.000 ₫
Bàn làm việc BCA-2
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(giá đã bao gồm vách ngăn gỗ)
3.000.000 ₫
Bàn làm việc đôi BCO-2B
Hàng sẵn có
Có thể kết hợp với:
1. Vách ngăn gỗ MFC hoặc vách ngăn kính KV8 trên mặ bàn
2. Tủ hộc di động SM1830
(Giá đã gồm vách ngăn gỗ MFC)
2.450.000 ₫