Bàn trưởng phòng

Mới

Bàn lãnh đạo BLD25

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(Giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
3.850.000 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo 1902BLD06

Hàng sẵn có
Bàn lãnh đạo 1.8m kiểu chân 1902, chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm. Mặt bàn và yếm gỗ MFC. Phần khung chân sắt sơn màu kem (Giá không bao gồm tủ phụ và nắp nhôm)
3.558.500 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo BLD11

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
 
4.710.000 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo BLD24

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
4.850.000 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo BLD26

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(Giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
4.850.000 ₫