Bàn trưởng phòng

Mới

Bàn lãnh đạo BLD25

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(Giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
3.850.000 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo BLD11

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
 
4.710.000 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo BLD24

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
4.850.000 ₫
Mới

Bàn lãnh đạo BLD26

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(Giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
4.850.000 ₫