Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo BLD26

Hàng sẵn có
Có thể kết hợp hộp kỹ thuật trên mặt bàn
(Giá chưa bao gồm hộp kỹ thuật)
4.850.000 ₫