Bàn làm việc

Mới

Bàn làm việc chân sắt BCA12

Hàng có sẵn
- Cụm bàn chân chữ A , KT 1.2m / 1.4m, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân thép sơn tĩnh điện.
- Chân có nút nhựa tăng, giảm điều chỉnh cao thấp.
1.793.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCH

Sắp hết hàng
Bàn văn phòng 1.2m / 1.4m / 1.6m khung chân sắt hộp 20x40mm, có yếm lửng, mặt gỗ MFC dày 25mm
1.320.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCK16A

Hàng có sẵn
- Bàn làm việc chân khung.
- Hộp 30x30 yếm lửng.
- Mặt và yếm gỗ MFC dày 25mm.
2.101.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCK16B

Hàng có sẵn
- Bàn làm việc chân khung.
- Hộp 30x30mm, yếm lửng, có ốp gỗ 2 chân.
- Mặt và yếm, ốp gỗ MFC dày 25mm (không bao gồm tủ phụ)
2.277.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCO

Hàng sẵn có
Bàn mặt gỗ MFC 1.2m / 1.4m / 1.6m / 1.8m, khung chân sắt ống chân oval 30x70, thanh giằng ống hộp 20x40, sơn tĩnh điện. 
1.595.000 ₫
Mới

Bàn làm việc BCO-H5

Hàng sẵn có
- Bàn đơn 1.4m / 1.6m, gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt ống chân Oval 30x70 và hộc liền bàn.
- Hộc gỗ mặt ngăn kéo sắt sơn tĩnh điện
3.333.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCS12-LG

Hàng có sẵn
- Bàn chân sắt 1.2m, sơn tĩnh điện.
- Mặt bàn gỗ Laminate dày 25mm (Giá không bao gồm giá CPU)
2.288.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCS12-LV

Hàng có sẵn
- Bàn chân sắt 1.2m, sơn tĩnh điện.
- Mặt bàn gỗ Laminate dày 25mm (Giá không bao gồm giá CPU)
2.464.000 ₫
Mới

Bàn làm việc chân sắt BCS12-M

Hàng có sẵn
- Bàn chân sắt 1.2m, sơn tĩnh điện.
- Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm (Giá không bao gồm giá CPU).
1.705.000 ₫
Mới

Bàn làm việc BCT

Hàng sẵn có
- Bàn chân trụ 1.2m / 1.4m / 1.6m mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Phần chân bàn không có khung thanh giằng các chân trụ có kết cấu mâm tròn bắt nhiều vít trực tiếp vào mặt gỗ bàn
1.045.000 ₫
Mới

Bàn làm việc sắt BCT14-HS1

Hàng có sẵn
- Bàn chân trụ 1.4m / 1.6m / 1.8m.
- Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm có hộc sắt (HS01) 3 ngăn kéo liền bàn và chân trụ
4.092.000 ₫
Mới

Bàn làm việc sắt BCT14-HS2

Hàng có sẵn
- Bàn chân trụ 1.4m / 1.6m / 1.8m.
- Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm có hộc sắt (HS02) cánh mở liền bàn và chân trụ.
2.662.000 ₫