Bàn chân sắt

Bàn làm việc 1902B12

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.2m / 1.4m / 1.6m. Kiểu chân 1902, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung chân sắt sơn màu kem.(Giá không bao gồm 1 nắp nhôm)
1.925.000 ₫

Bàn làm việc chân sắt hộc liền 1902B14H5

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.4m /1.6m kiểu chân 1902, mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt,có chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm và hộc gỗ mặt ngăn kéo hộc bằng sắt sơn tĩnh điện.
- Khung chân sắt sơn màu kem. (Giá chưa bao gồm 1 nắp nhôm)
3.399.000 ₫

Bàn làm việc 1902BLP(T)14

Hàng sẵn có
- Bàn góc lượn phải (trái) 1.4m / 1.6m kiểu chân 1902, mặt bàn MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25x50, bằng khớp nhôm.
- Khung chân sắt sơn màu kem (Giá không bao gồm 1 nắp nhôm)
3.003.000 ₫

Bàn làm việc 1903B12

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.2m / 1.4m / 1.6m, kiểu chân 1903, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt hộp 50x16 uốn cong kết hợp thanh giằng 25x50mm
- Sơn tĩnh điện màu đen (Bóng / mờ) hoặc màu kem (Giá không bao gồm 1 nắp nhôm)
1.738.000 ₫

Bàn làm việc hộc liền chân sắt 1903B14H5

Hàng sẵn có
- Bàn nhân viên 1.4m / 1.6m kiểu chân 1903, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt hộp 50x16 uốn cong kết hợp thanh giằng 25x50.
- Hộc gỗ có mặt ngăn kéo sắt sơn tĩnh điện màu kem liền bàn (Giá chưa bao gồm 1 nắp nhôm)
3.234.000 ₫

Bàn làm việc chân sắt 1905B12

Hàng có sẵn
- Bàn nhân viên 1.2m / 1.4m. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Chân sắt và thanh giằng hộp 50x50 được liên kết với nhau bằng khớp nối.
- Khung chân sơn tĩnh điện màu trắng.
1.529.000 ₫

Bàn làm việc chân sắt 1906A.B12

Sắp hết hàng
- Bàn nhân viên 1.2m / 1.4m / 1.6m. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm. K
- Khung chân bàn sắt liền hình chữ nhật, ống tam giác 60x60x82.
- Sơn tĩnh điện màu trắng.
1.991.000 ₫

Bàn làm việc chân sắt 1906B12

Hàng có sẵn
- Bàn nhân viên đơn 1.2m / 1.4m / 1.6m.
- Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân bàn sắt ống tam giác 60x60x82 hình chữ U, sơn tĩnh điện màu trắng
1.721.500 ₫

Bàn làm việc chân sắt hộc liền 1906B14-H5

Hàng có sẵn
- Bàn nhân viên 1.4m / 1.6m,mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Có hộc gỗ liền bàn, mặt ngăn kéo hộc bằng sắt sơn tĩnh điện.
- Khung chân bàn sắt ống tam giác 60x60x82 hình chữ U, sơn tĩnh điện màu trắng
3.465.000 ₫

Bàn làm việc BCA

Hàng sẵn có
- Bàn chân chữ A 1.2m / 1.4m. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân thép sơn tĩnh điện.
- Chân có nút nhựa tăng / giảm độ cao thấp.
1.630.000 ₫

Bàn làm việc chân sắt BCA12

Hàng có sẵn
- Cụm bàn chân chữ A , KT 1.2m / 1.4m, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân thép sơn tĩnh điện.
- Chân có nút nhựa tăng, giảm điều chỉnh cao thấp.
1.793.000 ₫

Bàn làm việc chân sắt BCH

Sắp hết hàng
Bàn văn phòng 1.2m / 1.4m / 1.6m khung chân sắt hộp 20x40mm, có yếm lửng, mặt gỗ MFC dày 25mm
1.320.000 ₫